Aktualności
Konferencja na zakończenie projektu
2015
04
30
W dniu 30.04.2015 odbędzie się konferencja podsumowująca działania realizowane w ramach projektu.
Nowy, darmowy program antywirusowy dla uczestników projektu
2015
03
06
W marcu 2015 roku wygasa licencja na użytkowanie programu antywirusowego firmy Gdata Software, na komputerach wszystkich uczestników naszego projektu. Z uwagi, iż wsparcie na to działanie mogło być finansowane tylko przez 1 rok, zachęcamy Państwa do zainstalowania nowego, darmowego oprogramowania antywirusowego.
Piotrkowska Platforma e-learningowa
2014
10
15
Nauka, wiedza, nowe kompetencje i umiejętności. Ponad 12 000 multimedialnych materiałów edukacyjnych, ponad 100 000 słówek i zwrotów języka angielskiego - wszystko w jednym miejscu: www.elearning.piotrkow.pl
Szkolenie dla uczestników naszego projektu
2014
04
02
2 kwietnia 2014 roku o godzinie 16.00 w budynku firmy OLIMP, Al. Armii Krajowej 22a w Piotrkowie Trybunalskim pierwsza grupa uczestników naszego projektu rozpoczyna szkolenie "Podstawy systemu operacyjnego i internetu ze szczególnym uwzględnieniem aspektu bezpiecznego korzystania z internetu”
O projekcie

„eRodzina – likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego”

Umowa nr: POIG.08.03.00-10-147/13-00 z dn. 26.11.2013 r.

Wartość projektu: 784 300,00 zł
Okres realizacji: 2013 - 2015

Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013
Oś Priorytetowa VIII: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie VIII.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion
Instytucja Zarządzająca: Władza Wdrażająca Programy Europejskie

Montaż finansowy projektu:
UE: 666 655,00  zł
Budżet Państwa: 117 645,00 zł

 

Celem projektu jest wyrównywanie szans w dostępie do informacji i wiedzy mieszkańców, poprzez likwidowanie barier wykluczenia cyfrowego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, poprzez zapewnienie dostępu do sieci internet, technologii informacyjnych i wiedzy mieszkańcom Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

Innowacyjna GospodarkaPiotrków TrybunalskiUnia Europejska
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.